Mytelase

Doplněk názvu 10mg tbl nob 50
Cesta perorální podání
Léková forma tableta
Balení 50
Síla 10 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N07 jiná léčiva nervového systému
N07A parasympatomimetika
N07AA inhibitory cholinesterasy
N07AA30 ambenonium
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 128,40 Kč
Započitatelný doplatek 442,46 Kč
Maximální doplatek 442,46 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services