Yuflyma

Doplněk názvu 40mg inj sol isp 2x0,4ml ii
Cesta subkutánní podání
Léková forma injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Balení 2x 0,4 ml
Síla 40 mg
Obal předplněná injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L04 imunosupresiva
L04A imunosupresiva
L04AB inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa)
L04AB04 adalimumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 10788,43 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 1522,24 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services