Herceptin

Doplněk názvu 150mg inf plv csl 1
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Balení 1
Síla 150 mg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01F monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
L01FD inhibitory her2 (receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor)
L01FD01 trastuzumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 6104,11 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 9623,02 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services