Keppra

Doplněk názvu 100mg/ml por sol 300ml+stř 10ml
Cesta perorální podání
Léková forma perorální roztok
Balení 300 ml + stř 10 ml
Síla 100 mg/ml
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antiepileptica, anticonvulsiva
Antiepileptika, antikonvulziva jsou léčivé přípravky podávané v léčbě epilepsie. Brání vzniku epileptického záchvatu.
ATC N nervový systém
N03 antiepileptika
N03A antiepileptika
N03AX jiná antiepileptika
N03AX14 levetiracetam
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 556,05 Kč
Zvýšená úhrada zdravotní pojišťovny 854,09 Kč
Započitatelný doplatek 159,26 Kč
Započitatelný doplatek při zvýšené úhradě 1292,37 Kč
Maximální doplatek 1590,41 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services