Epivir

Doplněk názvu 10mg/ml por sol 1x240ml
Cesta perorální podání
Léková forma perorální roztok
Balení 1x 240 ml
Síla 10 mg/ml
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AF nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy
J05AF05 lamivudin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 617,97 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 82,20 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services