Isentress

Doplněk názvu 400mg tbl flm 60
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 60
Síla 400 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AJ inhibitory integrázy
J05AJ01 raltegravir
Účinná látka raltegravirum (raltegravir) 400 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 14816,72 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 635,69 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services