Campral

Doplněk názvu 300mg tbl ent 84
Cesta perorální podání
Léková forma enterosolventní tableta
Balení 84
Síla 300 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina varia
ATC N nervový systém
N07 jiná léčiva nervového systému
N07B léčiva k terapii závislostí
N07BB léčiva k terapii závislosti na alkoholu
N07BB03 akamprosát
Účinná látka acamprosatum (akamprosát) 300 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services