Vitalipid N adult

Doplněk názvu inf cnc eml 10x10ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma koncentrát pro infuzní emulzi
Balení 10x 10 ml
Síla
Obal ampulka (ampule)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina vitamina, vitagena
Jde o léčivé přípravky s obsahem vitamínů a podpůrných látek.
ATC B krev a krvetvorné orgány
B05 krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
B05X aditiva k intravenózním roztokům
B05XC vitaminy
Účinná látka retinolum (retinol) 99 μg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services