Prokanazol

Doplněk názvu 100mg cps dur 4
Cesta perorální podání
Léková forma tvrdá tobolka
Balení 4
Síla 100 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antimycotica (lokální i celková)
Antimykotika jsou léčivé přípravky proti plísňovým a houbovým onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J02 antimykotika pro systémovou aplikaci
J02A antimykotika pro systémovou aplikaci
J02AC triazolové deriváty
J02AC02 itrakonazol
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 75,04 Kč
Započitatelný doplatek 7,43 Kč
Maximální doplatek 98,27 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services