Zolsana

Doplněk názvu 10mg tbl flm 20
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 20
Síla 10 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina hypnotica, sedativa
Hypnotika jsou léčivé přípravky navozující stav podobný fyziologickému spánku. Sedativa jsou léčivé přípravky podané za účelem zklidnění, uvolnění.
ATC N nervový systém
N05 psycholeptika
N05C hypnotika a sedativa
N05CF léčiva podobná benzodiazepinům
N05CF02 zolpidem
Účinná látka
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) psychotropní látky zařazené do seznamu IV (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services