Frontin

Doplněk názvu 0,5mg tbl nob 100
Cesta perorální podání
Léková forma tableta
Balení 100
Síla 0,5 mg
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina anxiolytica
Anxiolytika jsou léčivé přípravky podávané při neklidu, úzkostných stavech, při napětí, nadměrné nervozitě apod. za účelem odstranění těchto pocitů.
ATC N nervový systém
N05 psycholeptika
N05B anxiolytika
N05BA benzodiazepinové deriváty
N05BA12 alprazolam
Účinná látka
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) psychotropní látky zařazené do seznamu IV (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 79,44 Kč
Započitatelný doplatek 86,06 Kč
Maximální doplatek 86,06 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services