Beclomet Nasal Aqua

Doplněk názvu 100mcg/dáv nas spr sus 200dáv
Cesta nosní podání
Léková forma nosní sprej, suspenze
Balení 200 dáv
Síla 100 μg/dáv
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina otorhinolaryngologica
Otorhinolaryngologica jsou léčivé přípravky, které se používají při nosních, ušních a krčních problémech. Patří sem např. léčivé přípravky k léčbě alergické rýmy.
ATC R respirační systém
R01 nosní léčiva
R01A dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci
R01AD kortikosteroidy
R01AD01 beklometason
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 205,46 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 50,41 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services