Octreoscan

Doplněk názvu 122mbq/1,1ml rad pre 1x1,1ml+1
Cesta intravenózní podání
Léková forma prekurzor radiofarmaka
Balení 1x 1,1 ml + 1
Síla 122 MBq/ 1,1 ml
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina radiopharmaca
Radiofarmaka jsou léčivé přípravky, které obsahují jeden nebo více atomů radionuklidu.
ATC V různé přípravky
V09 diagnostická radiofarmaka
V09I detekce nádorů
V09IB sloučeniny india-(111In)
V09IB01 indium-(111In) pentetreotid
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services