Endoxan

Doplněk názvu 1g inj/inf plv sol 1
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek pro injekční/ infuzní roztok
Balení 1
Síla 1 g
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01A alkylační látky
L01AA analoga dusíkatého yperitu
L01AA01 cyklofosfamid
Účinná látka cyclophosphamidum (cyklofosfamid) 1000 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 349,33 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 37,39 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services