Nitromint

Doplněk názvu 0,4mg/dáv slg spr sol 10g i
Cesta orální podání
Léková forma sublingvální sprej, roztok
Balení 10 g
Síla 0,4 mg/dáv
Obal tlakový obal
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina vasodilatantia
Vazodilatancia jsou léčivé přípravky rozšiřující cévy. Užívají se k léčbě ischemických chorob ICHS, ICHDK, vysokého krevního tlaku a srdečního selhání.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01D vazodilatancia používaná u onemocnění srdce
C01DA organické nitráty
C01DA02 glycerol-trinitrát
Účinná látka glyceroli trinitras (glycerol-trinitrát) 0,08 g

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 103,57 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 0,00 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services