Typhim VI

Doplněk názvu inj sol isp 1x0,5ml
Cesta subkutánní/intramuskulární podání
Léková forma injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Balení 1x 0,5 ml
Síla
Obal předplněná injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina immunopraeparata
Immunopraeparata jsou léčivé přípravky, které stimulují nebo potlačují funkci imunitního systému. Patří sem např. vakcíny a imunosupresiva.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J07 vakcíny
J07A bakteriální vakcíny
J07AP vakcíny proti břišnímu tyfu
J07AP03 břišní tyfus, purifikovaný polysacharidový antigen
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services