Efloran

Doplněk názvu 5mg/ml inf sol 1x100ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma infuzní roztok
Balení 1x 100 ml
Síla 5 mg/ml
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J01 antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
J01X jiná antibakteriální léčiva
J01XD imidazolové deriváty
J01XD01 metronidazol
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 44,93 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 30,95 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services