Mycobutin

Doplněk názvu 150mg cps dur 30
Cesta perorální podání
Léková forma tvrdá tobolka
Balení 30
Síla 150 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antibiotica (proti mikrobiálním a virovým infekcím)
Antibiotika jsou léčivé přípravky, které zabíjejí mikroorganismy (baktericidní účinek) nebo potlačují jejich růst (bakteriostatický účinek).
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J04 antimykobakteriální léčiva
J04A léčiva k terapii tuberkulózy
J04AB antibiotika
J04AB04 rifabutin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2325,33 Kč
Započitatelný doplatek 330,14 Kč
Maximální doplatek 330,14 Kč
Lékárny bez doplatku

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services