Medicinální oxid dusný Messer

Doplněk názvu 100% gas liq 10l/7,5kg
Cesta inhalační podání
Léková forma medicinální plyn, zkapalněný
Balení 10 l/ 7,5 kg
Síla 100%
Obal tlaková láhev
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina medicinální plyny
ATC N nervový systém
N01 anestetika
N01A anestetika celková
N01AX jiná celková anestetika
N01AX13 oxid dusný
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services