Bixebra

Doplněk názvu 7,5mg tbl flm 112
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 112
Síla 7,5 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cardiaca
Kardiaka jsou léčivé přípravky posilující srdeční činnost.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01E jiná kardiaka
C01EB jiná kardiaka
C01EB17 ivabradin
Účinná látka ivabradinum (ivabradin) 7,5 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2001,43 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 0,00 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Procoralan 7,5mg tbl flm 112 kal potahovaná tableta 112 KAL 7,5 mg na recept 1262,88 Kč
Logo - Amazon Web Services