Sevoflurane Baxter

Doplněk názvu 100% inh liq vap 6x250ml i
Cesta inhalační podání
Léková forma tekutina k inhalaci parou
Balení 6x 250 ml
Síla 100%
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina anaesthetica (celková)
Celková anestetika jsou léčivé přípravky navozující ztrátu vědomí a schopnosti vnímat bolest. Aplikují se intravenózně (do žíly) nebo inhalačně.
ATC N nervový systém
N01 anestetika
N01A anestetika celková
N01AB halogenované uhlovodíky
N01AB08 sevofluran
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services