Fluconazol Kabi

Doplněk názvu 2mg/ml inf sol 10x100ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma infuzní roztok
Balení 10x 100 ml
Síla 2 mg/ml
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antimycotica (lokální i celková)
Antimykotika jsou léčivé přípravky proti plísňovým a houbovým onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J02 antimykotika pro systémovou aplikaci
J02A antimykotika pro systémovou aplikaci
J02AC triazolové deriváty
J02AC01 flukonazol
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 436,58 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 2065,24 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services