Multaq

Doplněk názvu 400mg tbl flm 60
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 60
Síla 400 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antiarrythmica
Antiarytmika jsou léčivé přípravky používané při poruchách srdečního rytmu.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01B antiarytmika, třída I a III
C01BD antiarytmika, třída III
C01BD07 dronedaron
Účinná látka dronedaronum (dronedaron) 400 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2160,38 Kč
Započitatelný doplatek 12,08 Kč
Maximální doplatek 12,08 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services