Iressa

Doplněk názvu 250mg tbl flm 30
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 30
Síla 250 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EB tyrosinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (egfr)
L01EB01 gefitinib
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 14327,04 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 34281,74 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services