Prolia

Doplněk názvu 60mg inj sol isp 1x1ml i
Cesta subkutánní podání
Léková forma injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Balení 1x 1 ml
Síla 60 mg
Obal předplněná injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina varia
ATC M muskuloskeletární systém
M05 léčiva k terapii nemocí kostí
M05B léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti
M05BX jiná léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti
M05BX04 denosumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 4023,60 Kč
Započitatelný doplatek 15,95 Kč
Maximální doplatek 15,95 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services