Ozurdex

Doplněk názvu 700mcg ivi imp apl 1
Cesta intravitreální podání
Léková forma intravitreální implantát v aplikátoru
Balení 1
Síla 700 μg
Obal aplikátor
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina ophthalmologica
Oftalmologika jsou léčivé přípravky používané v očním lékařství. Jde o přípravky určené k aplikaci do očí.
ATC S smyslové orgány
S01 oftalmologika
S01B protizánětlivá léčiva
S01BA kortikosteroidy, samotné
S01BA01 dexamethason
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 23411,74 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 2909,41 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services