Menveo

Doplněk názvu inj psl sol 1+1
Cesta intramuskulární podání
Léková forma prášek a roztok pro injekční roztok
Balení 1 + 1
Síla
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina immunopraeparata
Immunopraeparata jsou léčivé přípravky, které stimulují nebo potlačují funkci imunitního systému. Patří sem např. vakcíny a imunosupresiva.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J07 vakcíny
J07A bakteriální vakcíny
J07AH vakcíny proti meningokokovým infekcím
J07AH08 meningococcus A, C, Y, W-135, tetravakcína, purifikované polysacharidové antigeny konjugované
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 1207,89 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 7,31 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services