Efavirenz Teva

Doplněk názvu 600mg tbl flm 30 i
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 30
Síla 600 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AG nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
J05AG03 efavirenz
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 2815,72 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 478,19 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services