Zelboraf

Doplněk názvu 240mg tbl flm 56x1
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 56x 1
Síla 240 mg
Obal jednodávkový blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EC inhibitory b-raf serin-threoninové kinázy (braf)
L01EC01 vemurafenib
Účinná látka vemurafenibum (vemurafenib) 240 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 34961,70 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 1706,35 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services