Heminevrin

Doplněk názvu 192mg cps mol 100
Cesta perorální podání
Léková forma měkká tobolka
Balení 100
Síla 192 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina anxiolytica
Anxiolytika jsou léčivé přípravky podávané při neklidu, úzkostných stavech, při napětí, nadměrné nervozitě apod. za účelem odstranění těchto pocitů.
ATC N nervový systém
N05 psycholeptika
N05C hypnotika a sedativa
N05CM jiná hypnotika a sedativa
N05CM02 klomethiazol
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services