Tenofovir Disoproxil Teva

Doplněk názvu 245mg tbl flm 30 i
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 30
Síla 245 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AF nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy
J05AF07 tenofovir-disoproxyl
Účinná látka tenofovirum disoproxilum (tenofovir-disoproxil) 245 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 5268,43 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 678,86 Kč
Lékárny bez doplatku

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Tenofovir Disoproxil Mylan 245mg tbl flm 30 potahovaná tableta 30 245 mg na recept 3209,95 Kč
Viread 245mg tbl flm 30 potahovaná tableta 30 245 mg na recept 0,00 Kč
Logo - Amazon Web Services