Blincyto

Doplněk názvu 38,5mcg inf pcs sol 1+1x10ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok
Balení 1 + 1x 10 ml
Síla 38,5 μg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01F monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
L01FX jiné monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
L01FX07 blinatumomab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 57076,64 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 1139,25 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services