Stivarga

Doplněk názvu 40mg tbl flm 84(3x28)
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 84 (3x 28)
Síla 40 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EX jiné inhibitory proteinkináz
L01EX05 regorafenib
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 60155,58 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 931,24 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services