Giotrif

Doplněk názvu 20mg tbl flm 28x1
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 28x 1
Síla 20 mg
Obal jednodávkový blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EB tyrosinkinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (egfr)
L01EB03 afatinib
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 6685,95 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 41810,27 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services