Cotellic

Doplněk názvu 20mg tbl flm 63(3x21)
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 63 (3x 21)
Síla 20 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EE inhibitory mitogenem aktivované proteinkinázy (mek)
L01EE02 kobimetinib
Účinná látka cobimetinibum (kobimetinib) 20 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 140998,96 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 1233,15 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services