Synagis

Doplněk názvu 50mg/0,5ml inj sol 1x0,5ml
Cesta intramuskulární podání
Léková forma injekční roztok
Balení 1x 0,5 ml
Síla 50 mg/ 0,5 ml
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J06 hyperimunní séra a imunoglobuliny
J06B imunoglobuliny
J06BD monoklonální protilátky proti virům
J06BD01 palivizumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 11759,86 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 882,03 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services