Raxone

Doplněk názvu 150mg tbl flm 180
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 180
Síla 150 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N06 psychoanaleptika
N06B psychostimulancia, látky užívané k léčbě ADHD a nootropika
N06BX jiná psychostimulancia a nootropika
N06BX13 idebenon
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 109598,04 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 6343,32 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services