Zerbaxa

Doplněk názvu 1g/0,5g inf plv csl 10
Cesta intravenózní podání
Léková forma prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Balení 10
Síla 1 g/ 0,5 g
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina antibiotica (proti mikrobiálním a virovým infekcím)
Antibiotika jsou léčivé přípravky, které zabíjejí mikroorganismy (baktericidní účinek) nebo potlačují jejich růst (bakteriostatický účinek).
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J01 antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
J01D jiná beta-laktamová antibiotika
J01DI jiné cefalosporiny a penemy
J01DI54 ceftolozan a inhibitor beta-laktamasy
Účinná látka tazobactamum (tazobaktam) 0,5 g

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services