Cardiket Retard

Doplněk názvu 120mg cps pro 30 i
Cesta perorální podání
Léková forma tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Balení 30
Síla 120 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina vasodilatantia
Vazodilatancia jsou léčivé přípravky rozšiřující cévy. Užívají se k léčbě ischemických chorob ICHS, ICHDK, vysokého krevního tlaku a srdečního selhání.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01D vazodilatancia používaná u onemocnění srdce
C01DA organické nitráty
C01DA08 isosorbid-dinitrát
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 157,74 Kč
Započitatelný doplatek 91,84 Kč
Maximální doplatek 91,84 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services