Natpar

Doplněk názvu 25mcg inj pso lqf 2
Cesta subkutánní podání
Léková forma prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Balení 2
Síla 25 μg
Obal zásobní vložka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC H systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů
H05 léčiva ovlivňující homeostázu vápníku
H05A hormony příštítných tělísek a analoga
H05AA hormony příštítných tělísek a analoga
H05AA03 parathormon
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 147983,58 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 2458,59 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services