Maviret

Doplněk názvu 100mg/40mg tbl flm 84(4x21)
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 84 (4x 21)
Síla 100 mg/ 40 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AP antivirotika k léčbě infekce HCV
J05AP57 glekaprevir a pibrentasvir
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 261951,60 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 37571,52 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services