Nerlynx

Doplněk názvu 40mg tbl flm 180
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 180
Síla 40 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cytostatica
Cytostatika jsou léčivé přípravky užívané při léčbě nádorových onemocnění.
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01E inhibitory proteinkináz
L01EH tyrosinkinázové inhibitory receptoru 2 pro epidermální růstový faktor (her2)
L01EH02 neratinib
Účinná látka neratinibum (neratinib) 40 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 93461,43 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 3172,37 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services