Ivabradin Teva

Doplněk názvu 7,5mg tbl flm 56 kal
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 56 KAL
Síla 7,5 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina cardiaca
Kardiaka jsou léčivé přípravky posilující srdeční činnost.
ATC C kardiovaskulární systém
C01 kardiaka
C01E jiná kardiaka
C01EB jiná kardiaka
C01EB17 ivabradin
Účinná látka ivabradinum (ivabradin) 7,5 mg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 1000,71 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 335,46 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Bixebra 7,5mg tbl flm 56 potahovaná tableta 56 7,5 mg na recept 0,00 Kč
Ivabradin Zentiva 7,5mg tbl flm 56 potahovaná tableta 56 7,5 mg na recept 0,00 Kč
Procoralan 7,5mg tbl flm 56 kal potahovaná tableta 56 KAL 7,5 mg na recept 397,38 Kč
Raenom 7,5mg tbl flm 56 potahovaná tableta 56 7,5 mg na recept 0,00 Kč
Logo - Amazon Web Services