Albunorm

Doplněk názvu 50g/l inf sol 1x250ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma infuzní roztok
Balení 1x 250 ml
Síla 50 g/l
Obal láhev (lahvička)
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina substitutio sanguinis (a krevní deriváty)
Substitutio sanguinis jsou léčivé přípravky používané při poruchách krve.
ATC B krev a krvetvorné orgány
B05 krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
B05A krev, krevní deriváty a náhrady plazmy
B05AA krevní deriváty, frakce plazmatických bílkovin, náhrady plazmy
B05AA01 albumin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 1035,76 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 1145,65 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services