Serevent Diskus

Doplněk názvu 50mcg/dáv inh plv dos 60dáv
Cesta inhalační podání
Léková forma dávkovaný prášek k inhalaci
Balení 60 dáv
Síla 50 μg/dáv
Obal dávkovací ventil
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina bronchodilatantia, antiasthmatica
Antiastmatika jsou léčivé přípravky určené k terapii astmatického záchvatu i látky ovlivňující procesy, které k záchvatům vedou (preventivní podání).
ATC R respirační systém
R03 léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest
R03A sympatomimetika inhalační
R03AC selektivní agonisté beta2 adrenergních receptorů
R03AC12 salmeterol
Účinná látka salmeterolum (salmeterol) 50 μg

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 393,93 Kč
Započitatelný doplatek 151,84 Kč
Maximální doplatek 151,84 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services