Metadon alkaloid 10mg/ml

Doplněk názvu 10mg/ml por gtt sol 1x10ml
Cesta perorální podání
Léková forma perorální kapky, roztok
Balení 1x 10 ml
Síla 10 mg/ml
Obal
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC N nervový systém
N07 jiná léčiva nervového systému
N07B léčiva k terapii závislostí
N07BC léčiva k terapii závislosti na opioidech
N07BC02 methadon
Účinná látka
Návykové látky (možnost vzniku závislosti) omamné látky zařazené do seznamu I (příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.)

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 432,51 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 0,00 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services