Cicloserină ATB 250mg

Doplněk názvu 250mg cps dur 100
Cesta perorální podání
Léková forma tvrdá tobolka
Balení 100
Síla 250 mg
Obal blistr
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J04 antimykobakteriální léčiva
J04A léčiva k terapii tuberkulózy
J04AB antibiotika
J04AB01 cykloserin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny nehrazeno

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services