Delstrigo

Doplněk názvu 100mg/300mg/245mg tbl flm 30
Cesta perorální podání
Léková forma potahovaná tableta
Balení 30
Síla 100 mg/ 300 mg/ 245 mg
Obal obal na tablety
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
Indikační skupina chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
Chemoterapeutika jsou léčivé přípravky užívané proti mikrobiálním onemocněním.
ATC J antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J05 antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A přímo působící antivirotika
J05AR antivirotika k léčbě infekce HIV, kombinace
J05AR24 lamivudin, tenofovir-disoproxil a doravirin
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 12716,26 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 786,73 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services