Libtayo

Doplněk názvu 350mg inf cnc sol 1x7ml
Cesta intravenózní podání
Léková forma koncentrát pro infuzní roztok
Balení 1x 7 ml
Síla 350 mg
Obal injekční lahvička
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC L cytostatika a imunomodulační léčiva
L01 cytostatika
L01F monoklonální protilátky a konjugáty protilátka - léčivo
L01FF inhibitory pd-1/pdl-1 (protein 1 programované buněčné smrti / ligand proteinu 1)
L01FF06 cemiplimab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 104164,18 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 13131,05 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services