Beovu

Doplněk názvu 120mg/ml inj sol isp 1x0,165ml
Cesta intravitreální podání
Léková forma injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Balení 1x 0,165 ml
Síla 120 mg/ml
Obal předplněná injekční stříkačka
Expedice na recept
Příbalový leták
Text na obalu
Dostupnost v lékárnách
ATC S smyslové orgány
S01 oftalmologika
S01L látky k terapii očních vaskulárních poruch
S01LA antineovaskularizační látky
S01LA06 brolucizumab
Účinná látka

Cena

Cena při výdeji na recept, pokud je lék hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada zdravotní pojišťovny 11418,58 Kč
Započitatelný doplatek 0,00 Kč
Maximální doplatek 7330,50 Kč

Ekvivalentní léky

Léky se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, stejné síle a stejném balení.
Název Doplněk názvu Léková forma Balení Síla Expedice Max. doplatek
Logo - Amazon Web Services